Keď je titul najviac

Dnes sa získaný titul hodnotí viac ako skutočné vedomosti. Odborníci poukazujú na kritický stav v našom vzdelávaní. Iba tie vedomosti, ktoré vieme využiť majú skutočnú hodnotu. Učíme sa veľa zbytočností, memorujeme texty bez analytických súvislostí a nevieme samostatne pracovať a rozhodovať sa.kniha deti.jpg

Systém univerzálneho vzdelania

Práve preto vznikol nový dynamický program s názvom univerzálne vzdelanie.
Čo v praxi znamená? Je to systém, ktorý sa dá študovať ako doplnkové alebo celoživotné štúdium. Obsahuje prepracovaný a komplexný princíp, ktorý vychádza zo základov neokybernetiky. Berie do úvahy riadiaci systém človeka a jeho celkovej mysle.

Skúsenosť je základ

Univerzálne vzdelanieje postavené na základe rovnice:

  • Spojenie teórie a praxe vytvára skúsenosť

Skúsenosť je paralelne spojená s poznaním a to následne zabezpečuje rozvoj.
Hlavným mottom tohto typu vzdelania je získanie vedomostí, skúsenosti ale aj zručností, ktoré sa dajú uplatniť v praktickom a reálnom živote.
To dnes mimoriadne chýba.knižnica.jpg
Každý z nás by mal získať nielen doklad o ukončení štúdia, ale aj doklad o svojej „reálnej“ kvalifikácii. Odstráni sa tým nezamestnanosť mladých vzdelaných ľudí, ktorí nie sú pripravení na uplatnenie sa v reálnych pracovných podmienkach.
Vzdelanie musí byť univerzálne a zahrňovať poznatky zo všetkých oblastí.
Študenti sa venujú vzdelávaniu systémom koučingu – to znamená, pod vedením svojho učiteľa, ktorý im vytvára tzv. spätnú väzbu.
Samotný názov má pôvod vo výraze „univerzum“ a vyjadruje potrebu vzdelania vo všetkých oblastiach života.
Nedávno publikované vyjadrenia odborníkov odporúčajú systém celoživotného vzdelávania pre každú spoločnosť. Musíme si uvedomiť, že technológie, umelá inteligencia, pracovné postupy a princípy sa prudko rozvíjajú. Na to, aby sme správne pochopili a vyhodnotili trendy musíme byť univerzálne vzdelaní. Iba jednoduché ale pritom rozumné riešenia víťazia.
Vyspelé spoločnosti to chápu a úmerne tomu prispôsobujú systém školstva. Nezamieňajú si pojmy vzdelanie a vzdelávanie.
Investujú do neukončeného a prebiehajúceho procesu vzdelávania.