Musíte byť registrovaní


Register partnerov verejného sektora. Zložitý názov, no presvedčivý mechanizmus. Počuli ste už o ňom? Ak nie, tak sa začítajte do nasledujúcich riadkov.

diary-92652_1920

Tento register má už viac ako dvesto svojich členov a rady sa neustále rozrastajú, no nie je také jednoduché sa doňho dostať. Musíte splniť určité podmienky, ktoré vás oprávňujú vstúpiť do tohto registra a následne potom vstupovať do právnych vzťahov s verejným sektorom. Nejde to len tak, pretože verejný sektor je dôležitá zložka a je prísne kontrolovaná zhora. Verejné zákazky alebo dotácie musia spĺňať množstvo podkladov, položiek, zložiek a dodržiavať termíny, ktoré sú stanovené. Rôzne advokátske kancelárie sa špecializujú na zapisovanie do registra partnerov verejného sektora a tak vám vedia presne povedať alebo napísať, čo je potrebné pre vstup doňho. Registráciu partnerov verejného sektora môže vykonať len daná osoba na to určená, preto sa v prípade záujmu o registráciu musíte obrátiť na túto oprávnenú osobu. Takýto zápis do spomínaného registra nie je zadarmo, preto nečakajte, že vám niekto bude radiť všetko, čo je potrebné bez akejkoľvek protihodnoty. No, zápisom do registra získate oveľa viac ako zaplatíte. Preto ak ste ešte stále na vážkach, či sa máte registrovať, tak to jednoznačne odporúčam, pretože výhody prevyšujú nad nevýhodami. Pripravte sa na prvotné výdavky a nebuďte krátkozraký. Určite vás tento zápis nezruinuje. Veď koľko iných výdavkov ste mali a často sa ukázali ako úplne zbytočné. Tento výdavok vás bude niečo stáť, ale je to dobrý a správny krok na ceste za úspechom. Oprávnenú osobu na registrovanie si vyberajte z top 10tich. Tam máte zaručenú kvalitu a môžete byť radi, že tento prieskum vyhotovil niekto za vás a nemusíte si robiť vy prieskum trhu.

secret-3037639_1920

Verím, že som vás presvedčila o tom, že tento krok by ste mali naozaj zvážiť a v najbližšom období aj spraviť. Je to vec, ktorá sa určite vyplatí.