Zánik podnikateľskej činnosti

Podnikanie je určitým lákadlom pre viacerých ľudí a zo začiatku je potrebný silný optimizmus. No žiaľ, každý rok údajne „sekne“ s podnikaním až okolo 9000 spoločností a nevraviac o tých, ktoré činnosť ukončiť chcú, no zatiaľ nevedia nájsť cestu k tomu, ako. Oficiálne existuje až 6 spôsobov, ako sa dá v takomto rozhodnutí pokračovať, no ale asi už vopred tušíme, že v skutočnosti tie cesty nemusia byť práve jednoduché. Na začiatok si teda uverejnime tých šesť oficiálych spôsobov a následne sa na niektoré pozrieme trochu bližšie. Takže oficiálne cesty:

klíče

• Likvidácia s.r.o., Konkurz s.r.o., Zlúčenie s.r.o., Zrušenie súdom z podnetu úradnej povinnosti
• Predaj firmy zmluvou o predaji podniku, Predaj firmy zmluvou týkajúcej sa prevodu obchodného podielu
Jednou z najčastejších ciest je práve posledná zmienená Zmluva o prevode obchodného podielu. Jej častá voľba je spôsobená zrejme tým, že sa oproti ostatným bodom považuje za relatívne jednoduchšiu a to aj po finančnej, no i časovej stránke. V skratke zmysel tejto zmluvy označiť ako spôsob, pomocou ktorého sa zmení majiteľ spoločnosti. Bremeno ako aj práva dotyčného majiteľa tak poputujú do rúk osoby, ktorá má o odkúpenie a následné vedenie spoločnosti svojim smerom záujem. Súčasný majiteľ môže spoločnosť predať buď spoločníkovi, alebo aj úplne novej osobe, ktorá vlastníkom zatiaľ nie je a ani nebola.

dohody

Podobným spôsobom možno nazvať aj cestu formou zlúčenia s.r.o., kedy sa kormidla riadenia podniku ujme nová spoločnosť. Oproti vyššie zmienenej ceste však neprichádza iba zmena na poste nového vlastníka, v tomto prípade podnik odkupuje celá nová spoločnosť. To znamená, že oproti predošlému vyššie zmienenému prípadu pôvodná spoločnosť zaniká a svoju podobu zveruje do rúk komplet novej spoločnosti. Takéto odkúpenie býva viditeľné skôr v prípade väčších, vzájomne konkurujúcich si rivalov. Odkúpením spoločnosti tak konkurenčná spoločnosť istí svoje veľké víťazstvo na trhu.